Entreprenørtjenester siden 1952

I 1952 gjorde Steinar Tveito alvor av drømmen om å sette bein under eget firma. Les mer om firmaets historie nedenfor.

Nyheter Ta kontakt

lang fartstid og erfaring

Det startet meget beskjedent da han 2. juli hentet en David Brown traktor påmontert slåmaskin i Oslo, og kjørte den etter veien tilbake til Lunde.

I begynnelsen var det oppgaver for landbruk som var viktigst; pløying, harving og skurtresking om sommeren og brøyting og tømmerkjøring om vinteren. I 1953 ble den første hydrauliske gravemaskinen innkjøpt, og oppdrag med graving for drenering, vann, avløp og tomter ble en del av virksomheten. I 1957 gikk også broren inn i firmaet som medeier, og bedriften fikk navnet Tveito Maskinstasjon. Samtidig ble oppdragene utvidet til å omfatte sprenging, masseflytting, og vegbygging. Bedriften var et personlig firma frem til 1985, da det ble omdannet til aksjeselskap med navnet Tveito Maskin AS.

Da firmaet ble omdannet til aksjeselskap i 1985 var eierne Steinar Tveito og Sigrid Tveito, og fra 1987 ble Bjørn Vidar Nesheim ansatt som daglig leder.

Han kom i 1978 fra Statkraft, og var frem til 1987 ansatt som anleggsleder i firmaet. I 1996 var det duket for et generasjonsskifte, og firmaet ble solgt med like store andeler til Bjørg Tveito Lundefaret, Arvid Tveito og Bjørn Vidar Nesheim.

Rundt årsskiftet 2014-15 ble alle aksjene solgt til Solheim Lie AS, som eies 50/50 Erlend Solheim og Hallgeir Lie. Begge har lang historie i firmaet, henholdsvis 15 og 17 år.

Hallgeir Lie er nå daglig leder, og Erlend Solheim prosjektleder.

Tveito Maskin AS har i dag en flat organisasjonsstruktur med prosjektledere og formenn som rapporterer direkte til daglig leder.

Er du på utkikk etter en entreprenør i Telemark-området?

Vi stiller gjerne opp som totalentreprenør for større prosjekt, men tar også på oss mindre krevende jobber.